Palestinské město Tubás hledá partnera v ČR

Město Tubás se nachází na severu Západního břehu v Palestině. Na základě dlouholeté spolupráce se Styčným úřadem ČR v Palestině by zástupci města rádi rozšířili spolupráci i o místní úroveň, a proto hledají mezi českými municipalitami partnera pro spolupráci v oblastech zemědělství, zdravotnictví nebo vzdělávání.

ČR se v Tubásu a jeho okolí angažuje již téměř dvě desetiletí v rámci české rozvojové spolupráce. Díky ní byla v Tubásu vybudována první solární elektrárna v Palestině, veřejné budovy ve městě byly vybaveny solárními panely a rovněž byla podpořena tamní zdravotnická zařízení a nevládní organizace. Spolupráci se současným starostou Tubásu Hassanem Mjalli, který vystudoval a mnoho let žil ve Švédsku, si vysoce vychvaluje Stálý úřad ČR v Palestině. S vedením města rovněž spolupracuje v oblasti vodohospodářství, sanitace a obnovitelné energie napřímo Francouzská rozvojová agentura.

Město Tubás má 26 tis. obyvatel, z nichž většina jsou muslimové. Víc jak polovinu obyvatel tvoří mladí lidé. Ekonomika města je založena především na malých zemědělských a průmyslových projektech. Ve městě se nachází 12 škol s 9 tis. studenty, jeden sportovní klub a kulturní centrum.

Palestina patří mezi tzv. strategické země zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro období 2018-2023, díky čemuž lze pro spolupráci s městem Tubás rovněž využít finanční prostředky z dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“, který každoročně na podzim vyhlašuje Česká rozvojová agentura.

Bližší informace týkající se nabídky ke spolupráci viz příloha.

V případě zájmu o navázání spolupráce kontaktujte Šárku Řechkovou ze Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, rechkova@smocr.cz; +420 732 178 013.

 

 

 

 

Soubory ke stažení