Užitečné odkazy

 

Klíčové instituce ZRS ČR:

Česká rozvojová agentura – www.czda.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR - rozvojová spolupráce a humanitární pomoc - www.mzv.cz/pomoc

 

Zahraniční instituce:

Europeaid – DG pro rozvoj a spolupráci  - http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - Výbor pro rozvojovou pomoc (OECD/DAC) - www.oecd.org/dac/

Platforma - www.platforma-dev.eu/

Rada evropských obcí a regionů (CEMR) - www.ccre.org/en/

Světová banka (WB) - http://www.worldbank.org/

 

Ostatní aktéři ZRS ČR:

Platforma českých nevládních NGO (FoRS) - www.fors.cz/

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) - www.ppzrs.org/

 

Informační weby:

Aid data - web obsahující množství map zachycujících geografické rozmístění rozvojových projektů a finanční investice v konkrétních zemích na základě dat Světové banky - aiddata.org/geocoding

Databáze NGOs - velká databáze NGOs působících v celé řadě států světa (možnost vyhledávání po státech, jménech NGOs, aktivitách, kterým se příslušná NGO nejvíce věnuje) - www.trialog.or.at/db/abfrage.asp

Development Gateway - nezávislý web, který pravidelně zveřejňuje aktuality o rozvojových projektech a výzkumu v této oblasti - www.developmentgateway.org/

Devex - web věnovaný rozvojovým projektům, spolupráci s nevládními organizacemi aj. - www.devex.com/en/

Informační centrum OSN v Praze - www.osn.cz/

OSN - Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) - www.un.org/millenniumgoals/