Zahraniční rozvojová spolupráce

Turecké město Çiftlikkoy hledá českého partnera

Turecké město Çiftlikkoy hledá českého partnera

Turecké město Çiftlikköy hledá českého partnera pro spolupráci v oblasti odpadového hospodářství, sociálních služeb, zemědělství (především pěstování květin a pěstování ve sklenících) či na projektech zaměřených na podporu cestovního ruchu a mládeže. Město Çiftlikköy se nachází v okresu Yalova s 240 000 obyvateli. [více »]

České obce mohou samy podávat náměty na realizaci rozvojových projektů v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR

16. dubna 2019 se konal na půdě Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) seminář k představení nové Metodiky zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, která je platná od ledna 2019. [více »]

Zástupci Svazu diskutovali s ministrem Tomášem Petříčkem o systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček se 15. dubna 2019 setkal s realizátory zahraniční rozvojové spolupráce, mezi nimiž byli rovněž zástupci Svazu měst a obcí ČR. V rámci společného setkání se vedla konstruktivní diskuse o funkčnosti systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR. [více »]
Moldavské město Vadul lui Voda hledá českého partnera

Moldavské město Vadul lui Voda hledá českého partnera

Moldavské město Vadul lui Voda, které je známé jako turistické středisko, má zájem o navázání partnerství s českým městem do 10 tis. obyvatel, se kterým by si mohlo vyměňovat zkušenosti v oblasti podpory turistiky. [více »]

Dejte o sobě vědět - IV ročník mezinárodní soutěže příkladů dobré praxe

United Regions Organization (ORU Fogar) ve spolupráci s UNDP (United Nations Development Programme) vyhlašují IV ročník soutěže o ocenění v oblasti přenosu dobré praxe - Regional Best Practices Award. Ocenění vyzdvihuje příklady dobré praxe z oblasti veřejné správy, realizované regionálními či místními samosprávami. [více »]
Podělte se o příklady dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Podělte se o příklady dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Dovolujeme si Vás informovat o výzvě OSN ve věci sdílení přikladů dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs v rámci Agendy 2030. Pokud Vaše město či obec přispívá k naplňování jednoho či více Cílů udržitelného rozvoje, neváhejte se podělit o své zkušenosti doslova s celým světem. [více »]

Gruzínské municipality se zajímají o zkušenosti českých obcí s investičními projekty

V rámci projektu „Přenos zkušeností v oblasti ekologických investic v komunálních službách“, který iniciovala gruzínská Asociace místních samospráv (dále NALAG) a který realizuje Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci v rámci programu Aid for Trade, se ve dnech 10. – 13. 7. [více »]
Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!

Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!

Dne 3. července 2018 se v Černínském paláci uskutečnilo jednání náměstka ministra Martina Tlapy se zástupci platforem o posílení vzájemné spolupráce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS) mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. [více »]

Program CONNECT hledá experty pro předávání zkušeností partnerským municipalitám v Moldávii

Máte zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství? Máte zájem předávat své zkušenosti partnerským municipalitám v Moldávii? [více »]

Ukrajinské město Balta hledá českého partnera

Ukrajinské město Balta hledá českého partnera/y pro navázání širší spolupráce v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultuře a cestovního ruchu. Mimo to město Balta hledá partnera pro přenos zkušeností s rozvojem malých podniků a s jejich vstupem na evropský trh. [více »]

Palestinské město Tubás hledá partnera v ČR

Město Tubás se nachází na severu Západního břehu v Palestině. Na základě dlouholeté spolupráce se Styčným úřadem ČR v Palestině by zástupci města rádi rozšířili spolupráci i o místní úroveň, a proto hledají mezi českými municipalitami partnera pro spolupráci v oblastech zemědělství, zdravotnictví nebo vzdělávání. [více »]

Město Brod v Bosně a Hercegovině hledá českého partnera

Hraniční město Brod v Bosně a Hercegovině hledá partnerské město v České republice pro spolupráci v oblasti kultury, sportu či pro ekonomickou spolupráci. Město Brod má zájem navázat na úspěšnou spolupráci s českými subjekty. [více »]

Přihlaste svůj projekt/aktivity v oblasti twinningu a zahraniční rozvojové spolupráce do mezinárodní soutěže

Máte navázáno partnerství nebo realizujete rozvojový projekt s partnerem např. na Ukrajině, v Bělorusku, v Moldávii či v Gruzii? Přihlaste svůj projekt do mezinárodní soutěže PLATFORMAwards. [více »]

Školení "Zrealizujte workcamp ve svém městě!"

1. prosince se v Praze uskuteční každoroční školení „Zrealizujte workcamp ve svém městě", kde se dozvíte, jak lze realizovat mezinárodní dobrovolnický projekt ve své obci/městě. Školení bude zaměřeno na prezentaci projektových záměrů a sdílení zkušeností s organizací městských workcampů. [více »]
Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Ve dnech 12. a 13. dubna 2016 zástupci národních asociací ze sedmi zemí diskutovali v Bratislavě o zahraniční rozvojové spolupráci mezi municipalitami a jejich asociacemi ze zemí Vyšehradské skupiny (V4) a Východního partnerství (EaP). [více »]

Gruzínské město Lagodekhi hledá partnera v ČR

Gruzínské město Lagodekhi s 52 tis. obyvateli má zájem o spolupráci s českým městem. 

[více »]
Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Charita ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR vydala v listopadu tohoto roku publikaci „Manuál pro místní samosprávy: Komunikace témat rozvojové spolupráce“. [více »]

Místní Agenda 21 jako komplexní nástroj pro plnění Cílů udržitelného rozvoje

9. 11. 2015 V září 2015 byly přijaty tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Dle generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna jejich smysl spočívá v zajištění důstojného života bez chudoby, hladu a nerovnosti pro všechny obyvatele planety. Základ rozvojové agendy 2030 tvoří koncept udržitelného rozvoje. [více »]

Nově přijatá agenda 2030 klade důraz na aktivní zapojení měst a obcí pro dosažení udržitelného rozvoje

20. 10. 2015 V září tohoto roku členské státy OSN přijaly po tříletém vyjednávání akční plán pro rozvoj, tzv. „Agendu pro udržitelný rozvoj 2030“, která je rozpracována v tzv. Cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Cíle udržitelného rozvoje navazuji na Rozvojové cíle tisíciletí[1] (tzv. [více »]
Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Premiéru měl nedávno videospot nazvaný „Mezinárodní rozvojová spolupráce obcí. Cesta, jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa“. V rámci Evropského roku pro rozvoj (EYD 2015), podpořeného z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury, ho pro Svaz měst a obcí ČR připravila společnost NET TV. [více »]

Svaz ve spolupráci s městem Brnem přivítal zástupce gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv

Ve dnech 6. až 11. července se uskutečnila studijní cesta zástupců gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv po zemích V4. Cílem studijní cesty byla výměna zkušeností a know-how mezi vybranými městy ze zemí V4 a jejich protějšky ze zemí Východního partnerství. [více »]

Další ze seminářů o rozvojové spolupráci hostilo město Chrudim

Dne 15. června se konal další ze série seminářů o rozvojové spolupráci měst a obcí, který hostilo město Chrudim. Seminář byl určen pro zastupitelstvo města s cílem seznámit je s konceptem decentralizované rozvojové spolupráce jakožto nové formy mezinárodní spolupráce municipalit. [více »]

Město Litoměřice hostilo odborný seminář o rozvojové spolupráci

Starostové a zastupitelé obcí z Ústeckého kraje v čele s městem Litoměřice se zúčastnili 14. května v historických prostorách Litoměřického hradu odborného semináře o rozvojové spolupráci, který pořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Charitou ČR. Účastníky semináře seznámila s konceptem tzv. [více »]

Zástupci z Ukrajiny, Moldávie a Gruzie mají zájem o hlubší spolupráci s českými obcemi

V pondělí 27. dubna 2015 se v Bratislavě pod záštitou ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka konala zahajující mezinárodní konference k projektu „Nové výzvy pro místní samosprávy – role národních asociací v rozvojové spolupráci“. [více »]

Západoukrajinská města Brody a Sambir mají zájem o spolupráce s českými městy

 

Ukrajinská města Brody a Sambir ležící ve Lvovské oblasti hledají města v České republice, které mají zájem o spolupráci. V době probíhající decentralizace veřejné správy na Ukrajině mají ukrajinská města zájem především o výměnu zkušeností z oblasti transformace samosprávy, ale i o spolupráci v dalších oblastech, jako je hospodářská spolupráce, kultura, školství, cestovní ruch, úspory energie apod. 

[více »]

Rada Evropy shání experty pro rozvojové projekty

Poradní orgán Rady Evropy, Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy, realizuje bilaterální i multilaterální projekty v zemích, jako je Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldava, Ruská federace či Ukrajina, Bělorusko, Kosovo apod. [více »]

Dodatečné informace k výběrovému řízení ČRA - "Podpora reformy veřejné správy v Gruzii - expertní podpora v oblasti veřejných financí"

Česká rozvojová agentura prodloužila lhůtu pro podávání nabídek u výběrového řízení "Podpora reformy veřejné správy v Gruzii - expertní podpora v oblasti veřejných financí", a to do pátku 22. 8. 2014 do 14,00 hod. Zároveň prodloužila požadovaný začátek expertní cesty do Gruzie, a to nejpozději od 22. do 28. 9. 2014. [více »]

Studie: Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv

Svaz měst a obcí ČR v červenci tohoto roku vydal v rámci projektu Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce publikaci Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv: studie. [více »]

Zajímá Vás, jak můžete přispět svými znalostmi a zkušenostmi partnerům v rozvojových zemích?

Svaz měst a obcí ČR nabízí odborným zástupcům měst a obcí možnost zapojit se do rozvojové spolupráce. [více »]

Jak může Vaše obec/město realizovat veřejně prospěšné pracovní a projektové záměry?

Jednou z možností, jak může Vaše obec/město realizovat veřejně prospěšné projektové záměry, které jsou časově a finančně náročné, je využití mezinárodních dobrovolníků. Mezinárodní dobrovolnické projekty jsou ve světě velmi rozšířeným způsobem, jak svým dílem přispět veřejně prospěšným projektům pro místní společnosti. [více »]

Různé podoby decentralizované spolupráce byly živě diskutovány na semináři "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

Dne 30. dubna 2014 se v prostorách Goethe Institutu v Praze konal odborný seminář týkající se rozvojové spolupráce místních samospráv, který pořádal Svaz měst a obcí ČR. [více »]

České obce a měst potřebují podporu ze strany státu pro své zahraniční rozvojové aktivity

Města a obce České republiky jsou důležitými aktéry na poli mezinárodních vztahů, jakkoliv to na první pohled nemusí být patrné. Mezi českými municipalitami a jejich protějšky v zahraničí, především v okolních zemích, existují stovky partnerství, jak je patrno z webu Svazu www.partnerskamesta.cz. Některá jsou formální, jiná po mnoho let aktivní. Tato partnerství pomáhají poznávat obyvatele za hranicemi, vnímat jejich problémy i přání, která kupodivu nebývají až tak odlišná od našich. 

[více »]
Města v Gruzii mají zájem o české experty

Města v Gruzii mají zájem o české experty

V rámci projektu na vzdělávání mladých komunálních politiků, který realizuje gruzínská asociace místních samospráv NALAG, se 3. dubna v Praze uskutečnil seminář pro gruzínskou delegaci, která přijela do Prahy na studijní cestu před červnovými komunálními volbami v Gruzii.

[více »]

Jak vypadá rozvojová spolupráce měst v Norsku?

Od 90. let dochází k výrazné proměně podoby mezinárodní spolupráce především v evropských zemích. Aktivity západních municipalit v oblasti mezinárodní spolupráce jsou stále častěji rozšiřovány o aktivity v rozvojové oblasti. Takovéto aktivity označujeme za rozvojovou spolupráci místních samospráv. [více »]

Jednodenní seminář "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

Ve středu 30. dubna se v Goethe Institutu v Praze uskuteční jednodenní seminář "Rozvojová spolupráce měst a obcí", který je realizován v rámci projektu "Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce". [více »]

Rozvojová spolupráce jako jedna z možných forem mezinárodní spolupráce měst a obcí

Častou formou mezinárodní spolupráce českých měst a obcí s jejich protějšky v zahraničí je partnerská spolupráce, tj. town-twinning. Avšak v posledních letech dochází k výrazné proměně rozměru mezinárodní spolupráce především v evropských zemích. [více »]

Co je zahraniční rozvojová spolupráce ČR?

Rozdíl mezi bohatými rozvinutými státy a státy extrémně chudými se neustále zvětšuje. Chudoba se stala předním globálním problémem, neboť její negativní dopady (migrace, terorismus, šíření nemocí apod.) mohou ochromit všechny státy bez výjimky, tj. i bohaté rozvinuté státy. [více »]

Nový projekt Svazu zacílený na podporu rozvojové spolupráce měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR uspěl se svou projektovou žádostí u České rozvojové agentury (ČRA) na realizaci projektu „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“. [více »]