Zahraniční rozvojová spolupráce > Příklady dobré praxe
 

Příklady dobré praxe

Realizace rozvojového projektu - příklad města Vrchlabí

Město Vrchlabí společně s organizací Agora CE realizovaly v roce 2016 rozvojový projekt „Podpora udržitelné turistiky jako prostředek rozvoje horských oblastí v Gruzii – sdílení českého know-how“, jehož záměrem bylo přenos zkušeností s rozvojem turistiky místním samosprávám v Gruzii. [více »]

Dlouhodobá rozvojová spolupráce s partnerskou obcí - příklad města Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí a jeho zkušenosti s rozvojovými projekty jsou vhodným příkladem dlouhodobé a systematické zahraniční rozvojové spolupráce obcí (tj. decentralizované rozvojové spolupráce), která je zcela běžnou zahraniční aktivitou západních municipalit. Rozvojovou spolupráci tvoří dílčí rozvojové projekty zaměřené na přenos know-how ve specifických oblastech realizované v partnerské obci.

[více »]

Rozvojová osvěta, podpora fairtrade a jednorázové aktivity v oblasti rozvojové spolupráce - příklad města Litoměřice

Přestože město Litoměřice zatím nemá navázanou dlouhodobou rozvojovou spolupráci s municipalitou v zahraničí, je vhodným příkladem, jak může české město/obec přispět k rozvojové osvětě, podpoře fairtrade a popularizaci rozvojových témat u svých obyvatel. Litoměřice jsou také vhodným příkladem spolupráce více aktérů – municipality, místních neziskových organizací a podnikatelů. Přímou rozvojovou spolupráci město řeší individuálně, viz např. humanitární sbírky či sbírky pro Afriku. Zároveň lze říci, že Litoměřice jsou úspěšným příkladem implementace principů udržitelného rozvoje na místní úrovni, čímž přispívájí k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Významná je v tomto ohledu především jejich činnost v oblasti udržitelné energetiky. Uvedený příklad dobré praxe se však zaměřuje výhradně na představení aktivit týkajících se rozvojové spolupráce a osvěty včetně podpory fairtradu, kterými se město zabývá v souvislosti s aplikací Místní agendy 21.

[více »]