Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Manuál pro komunikaci témat rozvojové spolupráce

Charita ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR vydala v listopadu tohoto roku publikaci „Manuál pro místní samosprávy: Komunikace témat rozvojové spolupráce“. Manuál byl oficiálně představen na mezinárodní konferenci „Role místní samosprávy v rozvojové spolupráci“, která se uskutečnila pod záštitou Ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka dne 24. 11. 2015 v Černínském paláci v Praze.

Díky přijetí tzv. Cílů udržitelného rozvoje pro boj proti chudobě a nerovnostem ve světě v září 2015 členskými státy OSN se místní samosprávy stávají vedle vlád či neziskových organizací klíčovými partnery při uskutečňování aktivit rozvojové spolupráce. Společným cílem Svazu měst a obcí ČR a Charity ČR proto bylo, aby vydaný manuál poskytl zástupcům českých měst a obcí, případně jejich partnerským organizacím návod, jak občanům představit jednak konkrétní rozvojové aktivity obce/města, tak způsoby, jakými mohou české obce a města propagovat témata rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Manuál vznikl v rámci projektu „Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro EYD 2015“, který s finanční podporou České rozvojové agentury realizuje Charita ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

Manuál ke stažení naleznete níže.

 

 

Soubory ke stažení

Komunikační manuál (6 194 kB)