Zástupci Svazu diskutovali s ministrem Tomášem Petříčkem o systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček se 15. dubna 2019 setkal s realizátory zahraniční rozvojové spolupráce, mezi nimiž byli rovněž zástupci Svazu měst a obcí ČR. V rámci společného setkání se vedla konstruktivní diskuse o funkčnosti systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Ministr Petříček realizátory ujistil, že zahraniční rozvojová spolupráce je nedílnou součástí zahraniční politiky ČR a jeho osobní prioritou. Dle něj MZV za posledních deset let vytvořilo transparentní předpoklady pro zodpovědnou realizaci rozvojové, transformační i humanitární pomoci v zahraničí. Dále uvedl, že jednou z priorit MZV bude navyšování podílu oficiální rozvojové pomoci, jenž má na základě mezinárodních závazků v roce 2030 činit 0,33% HND a v současné době činí jen 0,15% HND (r. 2017).

V rámci diskuse, ve které jednotliví realizátoři hovořili o svých zkušenostech s realizací rozvojových projektů a funkčnosti/nefunkčnosti systému, zástupkyně Svazu a garant Svazu pro oblast decentralizované rozvojové spolupráce Šárka Řechková upozornila, že projekty českých municipalit jsou především měkké projekty realizované v zemích Východního partnerství či Balkánu, kde oproti jiným aktérům české obce mohou uplatnit komparativní výhodu – jejich bezprostřední zkušenost s transformací veřejné správy a decentralizačními procesy. Zástupkyně Svazu v diskusi vyzdvihla lednovou iniciativu Svazu k navázání decentralizované spolupráce s partnery v Zakarpatské oblasti, v nejchudší částí Ukrajiny, na kterou reagovalo přes 50 českých měst a obcí. Vedle toho Svaz má rovněž zkušenosti s realizací vlastních rozvojových projektů. V současné době je Svaz zapojen do mezinárodního projektu tzv. strategického partnerství uzavřeného mezi DG DEVCO a Radou evropských obcí a regionů (CEMR) – Platforma, jehož účelem je mobilizace evropských samospráv pro zahraniční rozvojové aktivity a efektivnější výstupy zahraniční rozvojové spolupráce v partnerských zemích EU. V rámci hodnocení systému zahraniční rozvojové spolupráce zástupkyně Svazu apelovala na větší podporu veřejného sektoru, resp. především zvážení možnosti rozšíření palety finančních nástrojů určených na decentralizovanou rozvojovou spolupráci a na větší angažovanost zastupitelských úřadů ČR a MZV v propagaci nástrojů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, které mohou využívat municipality. Shodně s ostatními realizátory se přimluvila za dlouhodobou a kontinuální podporu ČR v prioritních zemích, především v zemích nízkopříjmových (jako jsou země Východního partnerství a Balkánu).

Ministr Petříček uvítal pohled místní samosprávy na problematiku rozvojové spolupráce a zhodnocení funkčnosti systému a sdělil, že vidí další příležitost pro místní samosprávy v jejich zapojování do transformační spolupráce (jež je nedílnou součástí rozvojové spolupráce) a kde dle něj obce mohou plně využít své zkušenosti. Zároveň vyslovil přání, aby se společné jednání s realizátory přetavilo v pravidelnou aktivitu.

Mgr. Šárka Řechková

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů