Ukrajinské město Balta hledá českého partnera

Ukrajinské město Balta hledá českého partnera/y pro navázání širší spolupráce v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultuře a cestovního ruchu. Mimo to město Balta hledá partnera pro přenos zkušeností s rozvojem malých podniků a s jejich vstupem na evropský trh.

Město Balta se nachází v Oděské oblasti (cca 200 km od Oděsy) na jihu Ukrajiny a je centrem Baltského rajónu Oděské oblasti. Balta má celkem 32 153 obyvatel (k 1.10.2017), z toho 18 701 obyvatel žije ve městě a 13 452 obyvatel žije v přilehlých venkovských oblastech, které tvoří 27 vesnic.  Město loni investovalo především do podpory výrobní činnosti podniků a organizací na svém území. Ve městě se nachází 16 mateřských škol, 18 základních škol, střední pedagogická škola a střední zemědělská škola. V rámci města a přilehlých vesnic funguje 18 volnočasových klubů, baltský kulturní dům, veřejná knihovna s 18 pobočkami, dětská umělecká škola a baltské historické muzeum. Město realizuje řadu projektů pro své obyvatele, jako jsou Malé olympijské hry, výuka angličtina pro děti ve věku od 5 let, čtení pro děti apod. Zároveň je město aktivní v oblasti udržitelného rozvoje, neboť se snaží uplatňovat energeticky nenáročné technologie a investuje do nákupu nových technologických zařízení.

Město Balta má zkušenosti s mezinárodní spoluprací díky uzavřeným partnerstvím s polskými městy Dambrova Tarnowská, Szczcinem, Strawczyn a Lebork, moldavskym městem Soroky a slovenskym městem Golianovo.

Jako klíčové oblasti ke spolupráce město Balta uvádí:

  • rozvoj malých podniků a jejich vstup na evropský trh;
  • rozvoj občanských institucí;
  • systém předškolních a školních institucí, výměna delegací školáků a učitelů;
  • činnost zdravotnických institucí základní zdravotní péče, výměna delegací lékařů;
  • organizace mimoškolského vzdělávání a volného času, organizace společných sportovních soutěží;
  • podpora  a rozvoj cestovního ruchu.

Bližší informace týkající se nabídky ke spolupráci viz příloha.

V případě zájmu o navázání spolupráce kontaktujte Šárku Řechkovou ze Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, rechkova@smocr.cz; +420 732 178 013, nebo se přímo obraťte na uvedné kontaktní údaje v přiloženém formuláři.

 

 

Soubory ke stažení