Školení "Zrealizujte workcamp ve svém městě!"

1. prosince se v Praze uskuteční každoroční školení „Zrealizujte workcamp ve svém městě", kde se dozvíte, jak lze realizovat mezinárodní dobrovolnický projekt ve své obci/městě. Školení bude zaměřeno na prezentaci projektových záměrů a sdílení zkušeností s organizací městských workcampů.
 

Školení je určeno pro zástupce obcí a měst, kteří se zajímají o realizaci mezinárodního dobrovolnického projektu na území své obce/města.

Prostřednictvím dobrovolnického projektu lze přispět k obnově a údržbě parků, renovaci veřejných budov, turistických cest či dětských hřišť nebo zajistit ochranu kulturního dědictví (hrady, hřbitovy atd.) apod.

Školení zajišťuje nevládní nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA). Školení je bez účastnického poplatku. Můžete se na něj přihlásit do 29. 11. 2017.

Více informací ke školení a způsobu přihlášení naleznete zde:www.inexsda.cz/cs/novinka/skoleni-zrealizuj-workcamp