Program CONNECT hledá experty pro předávání zkušeností partnerským municipalitám v Moldávii

Máte zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství? Máte zájem předávat své zkušenosti partnerským municipalitám v Moldávii? Pak se tato výzva týká právě Vás! V rámci programu CONNECT byla vypsána výzva po expertech z evropských municipalit, kteří by během expertního výjezdu předávali své zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství 5 vybraným moldavským municipalitám (Speia, Serpeni, Gura Bicului, Varnita, Roscani) v rámci chystaných kulatých stolů. 

Program CONNECT vznikl v reakci na apel Evropské komise, aby místní a regionální samosprávy hrály významnější roli v rozvojové spolupráci. Program je založen na předávání expertních znalostí, tzv. colleague-to-colleague přístupu partnerským zemím EU. Program vznikl v rámci strategického partnerství Evropské komise s Radou evropských obcí a regionů (CEMR) – Platforma a spravuje jej VNG International. V rámci programu CONNECT se realizují krátkodobé expertní výjezdy (kulaté stoly, studijní cesty, expertní konzultace).

V rámci programu jsou expertům plně hrazeny náklady vzniklé s jejich expertním výjezdem, resp. letenky a další cestovní náklady, ubytování, stravování, očkování a víza. 

Kulaté stoly v Moldávii budou probíhat v anglickém jazyce (bude zajištěno tlumočení angličtina-rumunština). Pro expertní výjezd je tedy nutné hovořit anlickým jazykem. 

Termín expertního výjezdu: mezi červnem - zářím 2018

Časová náročnost:

  • 4 dny příprava
  • 5 až 10 dní expertní výjezd do Moldávie
  • maxim. 2 dny monitoring a evaluace

V případě zájmu je třeba:

  • vyplnit přihlášku (application form for EU LRGs) viz soubory ke stažení
  • dodat souhlas vaší municipality (letter of engagement EU municipality) viz soubory ke stažení 

Oba dokumenty je třeba zaslat na connect@ccre-cemr.org do 10. 6. 2018.

Bližší informace o expertním výjezdu do Moldávie a jeho náplni viz soubory ke stažení.

Po odeslání požadovaných dokumentů na uvedenou e-mailovou adresu se s Vámi spojí team CONNECT, se kterým případně doplníte požadované údaje. Vaše přihláška bude následně předložena výběrové komisi CONNECT, o rozhodnutí výběrové komise budete neprodleně vyrozuměni.