Přihlaste svůj projekt/aktivity v oblasti twinningu a zahraniční rozvojové spolupráce do mezinárodní soutěže

Přihlaste svůj projekt/aktivity v oblasti twinningu a zahraniční rozvojové spolupráce do mezinárodní soutěže

Máte navázáno partnerství nebo realizujete rozvojový projekt s partnerem např. na Ukrajině, v Bělorusku, v Moldávii či v Gruzii? Přihlaste svůj projekt do mezinárodní soutěže PLATFORMAwards.

PLATFORMAwards je nová inciativa PLATFORMA – Evropské koalice měst a regionů pro rozvojovou spolupráci, jejímž cílem je ocenit města, obce či regiony, kteří úspěšně realizují aktivity v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Mezi tyto aktivity spadají klasické rozvojové projekty, ale i aktivity spojené s partnerstvím měst v různých oblastech, jako je good governance, životní prostředí, sociální a ekonomická koheze (vč. fair tradu, integrace apod.), infrastruktura, územní plánování, odpadové hospodářství, kultura (agenda 21, twinning), vzdělání (výměnné programy, školení atd.) nebo městská diplomacie aj.

Přihlásit se mohou evropská města, obce, provincie či kraje spolupracující alespoň s jednou místní či regionální samosprávou ze zemí Východního partnerství či ze zemí, jež jsou zařazeny na seznam příjemců oficiální rozvojové spolupráce OECD/DAC.  Seznam zemí v příloze Rules and Terms viz soubory ke stažení.

Své projekty bez ohledu na konkrétní téma můžete přihlásit do 15. prosince 2017 vyplněním aplikačního formuláře na www.platformawards.eu. Formuláře přihlášek jsou k dispozici v anglickém a francouzském jazyce. Přihlášky jsou rovněž přijímány v českém jazyce!

Tři nejlepší evropské místní či regionální samosprávy, které vybere komise složená ze zástupců evropských institucí, mezinárodních organizací a rozvojových agentur, budou odměněny studijní cestou do Bruselu spolu s jejich projektovými protějšky, jednoročním bezplatným členstvím v síti PLATFORMA a mezinárodní visibilitou. Vítěz kromě výše zmíněného vyhraje rovněž produkci videa na podporu vlastní rozvojové spolupráce v hodnotě 10 000 EUR. Vítězové budou vyhlášeni 21. března 2018 v Bruselu.

Bližší informace viz příloha Rules and Terms, nebo webové stránky PLATFORMAwards www.platformawards.eu. V případě dotazů se můžete přímo obrátit na Oliviera Baumarda ze sekretariátu PLATFORMA (olivier.baumard@ccre-cemr.org; +32 2 842 67 77), případně na Šárku Řechkovou ze Sekce pro regionální rozvoj a zahraniční vztahy Svazu (rechkova@smocr.cz; +420 732 178 013).