Město Brod v Bosně a Hercegovině hledá českého partnera

Hraniční město Brod v Bosně a Hercegovině hledá partnerské město v České republice pro spolupráci v oblasti kultury, sportu či pro ekonomickou spolupráci. Město Brod má zájem navázat na úspěšnou spolupráci s českými subjekty. V minulosti město spolupracovalo s členy policejních složek České republiky při odstraňování povodňových škod na řece Sávě. 

Bosna a Hercegovina je jednou z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro období 2018-2023, díky čemuž lze pro spolupráci s městem Brod rovněž využít finanční prostředky z dotačního titulu "Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR", jenž každoročně na podzim vyhlašuje Česká rozvojová agentura.

Město Brod má 16 tis. obyvatel a nachází se v Republice srbské v Bosně a Hercegovině. Rozkládá se na břehu řeky Sávy, naproti chorvatskému městu Slavonski Brod. Národnostní skladbu města tvoří Srbové. Ve městě působí několik významných ekonomických podniků, jako je ropná rafinérie, výrobna kovových dílů pro autmobilový průmysl a výrobní závod měřících přístrojů určených pro zdravotnické laboratoře. Vedle průmyslových výrobců se ve městě úspěšně rozvíjí i potravinářský průmysl zastoupený producentrem ovocných šťáv exportující své produkty na německý trh a producentem masných výrobků. Město Brod rovněž profituje ze svého umístění, neboť je vstupní branou do Evropské unice.

Ve městě Brod existují rovněž sportovní sdružení zaměřené na karate, ženskou házenou, basketbal, fotbal pro všechny věkové kategorie a obě pohlaví. Vedle toho ve městě působí dvě velmi úspěšné folklorní společnosti. Členové těchto dvou sdružení jsou lidé mladší 25 let.

Bližší informace týkající se nabídky ke spolupráci viz příloha.

V případě zájmu o navázání spolupráce kontaktujte Šárku Řechkovou ze Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, rechkova@smocr.cz; +420 732 178 013.

 

Soubory ke stažení