Jednodenní seminář "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

 

Ve středu 30. dubna se v Goethe Institutu v Praze uskuteční jednodenní seminář "Rozvojová spolupráce měst a obcí", který je realizován v rámci projektu "Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce".

Cílem semináře je informovovat zástupce českých měst a obcí o obsahu, významu a přínosech rozvojové spolupráce. Hosté z Ministerstva zahraničních věcí ĆR a Rady evropských obcí a regionů seznámí účastníky s problematikou rozvojové spolupráce zohledňující především roli a význam místních samospráv v této oblasti jak na české, tak evropské úrovni. V praktické části semináře budou účastníci seznámeni s příklady dobré praxe. Kromě ukázky rozvojových aktivit měst Litoměřice, Pardubice a Valašské Meziříčí se budou moci účastníci inspirovat i příklady dobré praxe, jež představí zahraniční hosté z Norska a Nizozemska. V posledním bloku budou účastníkům představeny české a evropské dotační tituly, kterých mohou česká města a obce využít pro financování svých rozvojových aktivit. Neméně zajímavá bude prezentace výstupů dotazníkového šetření mapující zapojení místních samospráv ČR do zahraniční rozvojové spolupráce, která otevře prostor pro diskusi se zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury o tom, jak přispět k většímu zapojování českých měst a obcí do rozvojové spolupráce. Seminář tedy poskytne zástupcům místních samospráv jedinečnou příležitost diskuze s představiteli státních institucí, jež formují českou rozvojovou spolupráci, ale i se zahraničními odborníky, jenž mají mnohaleté zkušenosti s rozvojovou spoluprací místních samospráv. 

Semináře se mohou zúčastnit 2 až 3 zástupci města/obce. Účast na semináři je zdarma. Pro účastníky semináře bude zajištěno simultánní tlumočení do českého a anglického jazyka. Zároveň po dobu konání semináře bude zajištěno stravování. V případě zájmu budou zástupcům z měst a obcí nad 160 km od Prahy hrazeny náklady spojené s ubytováním (1 noc). Vzhledem k omezeným zdrojům na ubytování Vás prosíme o nahlášení zájmu o ubytování co nejdříve.

Pokud Vás téma rozvojové spolupráce zajímá, rádi Vás na semináři uvidíme. Kontaktní osobou pro registraci na seminář je Mgr. Šárka Řechková (rechkova@smocr.cz, 234 709 731,732 178 013)

Podrobnosti a návrh programu níže. Změny programu vyhrazeny.

 

Soubory ke stažení