Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa? Odpoví videospot natočený k Evropskému roku pro rozvoj

Premiéru měl nedávno videospot nazvaný „Mezinárodní rozvojová spolupráce obcí. Cesta, jak zlepšovat veřejnou správu v chudších částech světa“. V rámci Evropského roku pro rozvoj (EYD 2015), podpořeného z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury, ho pro Svaz měst a obcí ČR připravila společnost NET TV. Ve spotu mimo jiné vystupuje ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ředitel České rozvojové agentury Michal Kaplan či předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. Nechybí ani představitelé samospráv, v nichž funguje mezinárodní rozvojová spolupráce, která pomáhá zlepšit život obyvatel chudších států světa. 

„V 90. letech jsme také budovali demokracii a moderní veřejnou správu. Tehdy jsme se také inspirovali od zkušenějších států západní Evropy. Teď cítíme jakousi morální povinnost pomoct obcím a městům ve střední Asii a na Balkáně nebo na Blízkém východě,“ říká ve spotu předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Do mezinárodní rozvojové spolupráce jsou v současné době například zapojeny Litoměřice, které mimo jiné podporují fairtrade. Čermná nad Orlicí zase spolupracuje se samosprávami v Srbsku, stejně jako Valašské Meziříčí. A do Afghánistánu, Kosova, Bosny a Hercegoviny směřovaly humanitární sbírky, které organizovala Chrudim. 

„Mám radost, že jsme vyhráli výběrové řízení na tento spot pro Svaz měst a obcí ČR. Nejen v době, kdy se stále dokola skloňuje slovo „uprchlík“, je fajn, že v samosprávách zcela přirozeně funguje snaha pomáhat a rozvíjet chudší města a obce. Proto jsme videospot postavili zejména na autentických výpovědích starostů,“ říká jednatelka společnosti NET TV Jana Marxtová.

Poprvé mohli videospot vidět účastníci semináře „Projektová žádost – jak na to?“ pořádaného v rámci Evropského roku pro rozvoj. Konal se 10. září 2015 v Evropském domě v Praze a zúčastnilo se ho několik desítek lidí. Akce měla za cíl informovat volené i nevolené zástupce místních samospráv o zahraniční rozvojové spolupráci obcí, dotačních možnostech, které mohou města a obce využít pro spolufinancování decentralizované rozvojové spolupráce, a pomoci jim s přípravou kvalitních projektových žádostí. Řešila se tak mimo jiné analýza potřeb, logický rámec, rozpočet, analýza rizik včetně přípravy finální projektové žádosti.

Kromě evropských programů „Civil Society Organizations and Local Authorities“, Evropa pro občany, projektům Mezinárodního Visegradského fondu či programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube se lze v současné době zapojit také do dotační výzvy České rozvojové agentury nazvané „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“. Pro města a obce je otevřena do 26. října 2015. 

Videspot najdete na: www.youtube.com/watch