Zahraniční rozvojová spolupráce > Dobrá praxe zahraniční rozvojové spolupráce obcí
 

Dobrá praxe zahraniční rozvojové spolupráce obcí

Dlouhodobá rozvojová spolupráce s partnerskou obcí - příklad Valašského Meziříčí

Valašské Meziříčí a jeho zkušenosti s rozvojovými projekty jsou vhodným příkladem dlouhodobé a systematické zahraniční rozvojové spolupráce obcí (tj. decentralizované rozvojové spolupráce), která je zcela běžnou zahraniční aktivitou západních municipalit. Rozvojovou spolupráci tvoří dílčí rozvojové projekty zaměřené na přenos know-how ve specifických oblastech realizované v partnerské obci.

[více »]

Rozvojová osvěta, podpora fairtrade a jednorázové aktivity v oblasti rozvojové spolupráce - příklad Litoměřic

Přestože město Litoměřice zatím nemá navázanou dlouhodobou rozvojovou spolupráci s municipalitou v zahraničí, je vhodným příkladem, jak může české město/obec přispět k rozvojové osvětě, podpoře fairtrade a popularizaci rozvojových témat u svých obyvatel. Litoměřice jsou také vhodným příkladem spolupráce více aktérů – municipality, místních neziskových organizací a podnikatelů. Přímou rozvojovou spolupráci město řeší individuálně, viz např. humanitární sbírky či sbírky pro Afriku. Zároveň lze říci, že Litoměřice jsou úspěšným příkladem implementace principů udržitelného rozvoje na místní úrovni, čímž přispívájí k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Významná je v tomto ohledu především jejich činnost v oblasti udržitelné energetiky. Uvedený příklad dobré praxe se však zaměřuje výhradně na představení aktivit týkajících se rozvojové spolupráce a osvěty včetně podpory fairtradu, kterými se město zabývá v souvislosti s aplikací Místní agendy 21.

[více »]