Dejte o sobě vědět - IV ročník mezinárodní soutěže příkladů dobré praxe

United Regions Organization (ORU Fogar) ve spolupráci s UNDP (United Nations Development Programme) vyhlašují IV ročník soutěže o ocenění v oblasti přenosu dobré praxe - Regional Best Practices Award. Ocenění vyzdvihuje příklady dobré praxe z oblasti veřejné správy, realizované regionálními či místními samosprávami. Jedním z cílů soutěže je podpora příkladů dobré praxe, jejichž realizace napomohla zlepšit úroveň služeb poskytovaných občanům a tím naplňuje cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals).

Příklady dobré praxe je možné přihlašovat do 31. 5. 2019. Pravidla účasti najdete na webových stránkách ORU Fogar. Pět nejlepších příkladů bude prezentováno na Všeobecném sněmu organizace ORU Fogar 16. září 2019. Tyto příklady budou dále zahrnuty do tzv. Banky příkladů dobré praxe a prostřednictvím informačních kanálů organizátorů a partnerů se s nimi seznámí široké spektrum zájemců.