Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Svaz měst a obcí ČR vydal elektronickou publikaci Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města. Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. 

Společným znakem většiny těchto programů je mezinárodní rozměr projektů z nich financovaných, tj. tyto programy podporují projekty, v nichž dochází ke spolupráci partnerů z různých členských i nečlenských zemí EU. Z tohoto důvodu byly do publikace zařazeny také programy dalších donorů, jako jsou Mezinárodní Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti a Česká rozvojová agentura, které obce mohou využít v rámci svých mezinárodních aktivit. 

Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. 

V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů. Publikace je završením řady publikací přinášející přehled dotačních programů evropské a národní úrovně, které Svaz měst a obcí ČR v minulých letech vydal, a to publikace Evropské dotace, Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí (2015) a Národní dotační zdroje (2016). 

       

                                                                                                                                                                                                            Gabriela Hůlková

 

 Publikace byla zpracována v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národnía  evropské úrovni. Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

 
 

Soubory ke stažení