O twinningu > Financování
 

Financování

Výzva v rámci programu International Urban Cooperation: city-to-city cooperation

Města z členských zemí EU, která mají zájem o výměnu zkušeností v oblasti udržitelného městského rozvoje s jinými mimoevropskými městy, se mohou přihlásit do programu International Urban Cooperation. Cílem programu je posílit spolupráci mezi evropskými městy (týká se především měst s více než 50 tis. obyv.) a městy v Latinské Americe, Karibiku, Indii, Japonska, Severní Ameriky a Asie.

[více »]

Program Evropa pro občany 2014 – 2020

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 je vhodným a poměrně jednoduchým nástrojem pro financování projektů partnerské spolupráce měst a obcí. Pokud se o něm chcete dozvědět více, čtěte celý následující článek. 

[více »]