Žytomyr (Ukrajina)

Ukrajinské město Žytomyr, centrum Volyňské oblasti, kde žije stále aktivní početná česká menšina, hledá partnerské město v České republice.

Město Žytomyr má cca 270 tis. obyvatel, leží na řece Teteriv asi 130 km západně od Kyjeva a je největším centrem Volyně. Město je unikátní tím, že vněm žije početná a aktivní česká menšina. Češi vždy přinášeli vklad do rozvoje města od dob svého příchodu do tohoto regionu a zanechali zde svou nesmazatelnou stopu. I dnes se zapojují do života města a spolupracují s jeho vedením. Vrchol české migrace, která směřovala na Ukrajinu, byl ve 2. pol. 19. stol., kdy se do oblasti přesídlilo cca 16 tis. Čechů. V Žytomyru žije již šestá generace jejich potomků a pracuje zde Žytomyrský spolek volyňských Čechů, který má asi 300 členů.

Žytomyr má mnoho co nabídnout. Zájem města spočívá zejména v rozvoji mezilidských kontaktů. Možnosti spolupráce vidíme i pro naše vědecké, kulturní a univerzitní instituce (v Žytomyru jsou 4 vysoké školy), pro průmyslové a zemědělské firmy, cestovní ruch aj. Vzhledem k historickému propojení města s českými zeměmi, Žytomyr hledá partnerské město v České republice, s kterým by mohlo tuto tradici rozvíjet.

V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Oddělení vnějších vztahů SMO ČR, Gabriela Hůlková, tel: 234 709 724, 733 182 293, e-mail: hulkova@smocr.cz.