Rumunská města Caraula, Dabuleni, Calafat a Segarcea mají zájem o spolupráce s českými městy

Rumunská města Caraula (2,4 tis. obyv.), Dabuleni (12 tis. obyv.), Calafat (17 tis. obyv.) a Segarcea (8 tis. obyv.), ležící v povodí řeky Dunaje na jihozápadě Rumunska hledají česká města pro vzájemnou spolupráci. Bližší informace naleznete dále ve stručných medailoncích měst. 

Obec: Caraula
Počet obyvatel: 2,4 tis.
Charakteristika: Obec se nachází v jihozápadní části Rumunska v regionu Dolj u umělého jezera využívaného hojně k rybaření. Představitelé Carauly plánují využít jeho polohu, okolí a převažující zemědělskou výrobu pro rozvoj agroturistiky.
Oblasti možné spolupráce: agroturistika, maloobchod, skladování vody, zemědělství apod.

Město: Dabuleni
Počet obyvatel: 12 tis.
Charakteristika: Město je situováno v jižní části Rumunska na hranicích s Bulharskem cca 80 km od města Craiova v písečné stepní krajině v povodí Dunaje. Město se v posledních letech potýká s úbytkem obyvatel, který vyjadřuje 12% pokles v uplynulých 10 letech a který je způsobený nedostatkem pracovních příležitostí. Území a okolí město bylo vyhlášeno chráněným územím v rámci programu Natura 2000. Ekonomika města se soustředí především na zemědělství a díky produkci melounů je městu přezdíváno „království melounů“.
Oblasti možné spolupráce: všechny oblasti, preference na oblast turistiky, zemědělství

Město: Calafat
Počet obyvatel: 17 tis.
Charakteristika: Malebné město leží v nížinaté krajině v blízkosti Dunaje na rumunsko-bulharské hranici v jihozápadní části Rumunska. Díky své poloze se ekonomika města převážně zaměřuje na zemědělskou výrobu především na produkci obilí, vinohradnictví, sadařství a chov hospodářských zvířat. Další ekonomické činnosti se zaměřují na oblast stavebnictví, výrobu stavebních materiálů, potravinářství apod. Město se svou daňovou politikou (se snaží přitáhnout investice a místní firmy. Zdejší region Oltenia má velký potenciál pro rozvoj turistického ruchu, k čemuž přispívá nejen blízkost Dunaje, bohatý kulturní a společenský život, ale také např. tradiční kuchyně založená na využití místních surovin – zeleniny, masa, ryb, místních vín apod.
Oblasti možné spolupráce: agroturistika, zemědělství, sport, vzdělávání, kultura apod.

Město: Segarcea
Počet obyvatel: 8 tis.
Charakteristika: Město se nachází v nížině Oltenia v jihozápadní části Rumunska v regionu Dojl, kterým protéká řeka Dunaj tvořící hranici mezi Rumunskem a Bulharskem. Ekonomika města, které je známé produkcí kvalitních vín, je založena převážně na zemědělské výrobě, kde převažuje vinařství, pěstování obilí, zeleniny, chov dobytka apod. Podnikání se nejvíce zaměřuje na prodej potravin, provozování malých rodinných restaurací, ale jsou zde zastoupeny i obchodní firmy působící na národní úrovni. Průmyslová výroba je zaměřena na výrobu součástí zemědělských strojů, obuvnictví, produkci zemědělských výrobků. Město je vybaveno infrastrukturou a poskytuje služby v oblasti zdravotní péče (nemocnice, lékařské ambulance různého zaměření), vodohospodářství, telekomunikace, bankovnictví, školství apod.
Oblasti možné spolupráce: vzdělávání, kultura, sport, místní ekonomika, tradice, turistika, životní prostředí

Více informací o městech naleznete v přiložených souborech.

V případě zájmu o navázání spolupráce, kontaktujte prosím Mgr. Gabrielu Hůlkovou, Sekce pro projekty a zahraniční vztahy (234 709 724, hulkova@smocr.cz).   

 

Soubory ke stažení

SMO Calafat (21 kB)
SMO CR Caraula (631 kB)
SMO CR Dabuleni (1 086 kB)
SMO Segarcea (332 kB)