Zaujme vás nabídka albánského města Fushe-Arrez k navázání partnerské spolupráce?

Zaujme vás nabídka albánského města Fushe-Arrez k navázání partnerské spolupráce?

Fushe-Arrez, jedenáctitisícové město v hornaté oblasti severu Albánie, má zájem navázat kontakt a případně i dále rozvíjet partnerskou spolupráci s některým z českých měst. Přestože se Fushe-Arrez potýká s problémy, jako je například nezaměstnanost, má i svůj potenciál zejména v budoucím možném rozvoji cestovního ruchu.

 

 

Fushe-Arrez, město s více než 11 000 obyvateli, se nachází v severní části Albánie a zároveň tvoří centrum stejnojmenné oblasti. Přestože město v současné době musí překonávat potíže, jako je například vyšší míra nezaměstnanosti, má i svůj potenciál zejména v budoucím možném rozvoji cestovního ruchu.

Zástupci města považují současnou socioekonomickou situaci obyvatelstva za neuspokojivou. Jedním z důvodů je podle nich výstavba dálnice, která odvedla dopravu dál od města Fushe-Arrez a celkově se tím snížila návštěvnost a význam města jakožto dopravního uzlu.

Albánské město se však snaží zlepšit celkovou situaci a zaměřuje se na několik základních oblastí rozvoje:

Ekonomický rozvoj: Následkem výstavby dálnice se dle zástupců města celkově snížil dosavadní dopravní význam města, došlo ke snížení počtu návštěvníků a s tím související úpadek služeb i růst nezaměstnanosti. Město vidí několik možností, které by mohly zlepšit současný stav a přinést nová pracovní místa: sběr a prodej bylin a plodů z okolních hor, lepší podmínky pro zdejší farmáře, vybudování provozu textilní výroby.

Rozvoj cestovního ruchu - příklady plánovaných aktivit: rozvoj turistického značení, oprava bývalé věznice Qafe-Bari, která může sloužit jako historická památka, vybudování turistického informačního centra, vytipování dalších turisticky zajímavých míst, oprava historických památek. 

Rozvoj zemědělství: širší možnosti zemědělců získat prostředky na svou činnost, zlepšení zavlažovacích systémů.

Sociální oblast: zlepšení sociální situace obyvatel je zásadním tématem a prioritou vedení města. Pozornost je zaměřena především na potřeby seniorů, mládeže nebo postavení žen.

Kontaktní údaje na zástupce města Fushe-Arrez: Marian Doda, e-mail: marioi4u@yahoo.com ; bashkiafushearrez@hotmail.com .

 

Fushe-Arrez celkový pohled Fushe-Arrez celkový pohled
Fushe-Arrez celkový pohled
Mapa oblasti Fushe-Arrez Mapa oblasti Fushe-Arrez
Mapa oblasti Fushe-Arrez
Znak Fushe-Arrez Znak Fushe-Arrez
Znak Fushe-Arrez