Seminář pro žadatele o grant z programu Evropa pro občany

Eurocentrum Praha a Svaz měst a obcí ČR vás zvou na seminář pro žadatele o podporu projektů partnerské spolupráce měst a obcí z programu Evropa pro občany 2014 – 2020. Seminář se uskuteční dne 13. listopadu 2018 v Evropském domě v Praze (Jungmannova 24, Praha 1).

Seminář je určen pro zástupce měst a obcí, kteří zamýšlejí předložit grantovou žádost v programu Evropa pro občany, nebo i pro ty, kteří zatím jen hledají vhodnou podporu pro své aktivity s partnerskými městy.

Během semináře se dozvíte

  • informace o možnostech financování setkání občanů partnerských měst a sítí partnerských měst z programu Evropa pro občany 2014 - 2020,
  • o grantových podmínkách pro žadatele,
  • návod, jak postupovat při přípravě grantové žádosti,
  • zkušenosti zástupců měst a obcí, kteří získali podporu z programu Evropa pro občany na projekt se svými partnerskými městy.

Pro Vaši informaci nejbližší termíny k předkládání žádostí o grant pro opatření Partnerství měst je 1. února 2019 a pro opatření Sítě měst je 1. března 2019.

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, registrujte se nejpozději do 8. listopadu 2018 na adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz.

V příloze naleznete pozvánku a program. Bližší informace získáte na tel. 222 517 526.