Předseda Komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR Dr. Pavel Branda: Úspěch v podobě širší podpory projektů příhraniční spolupráce

Místostarosta Rádla a člen evropského Výboru regionů Pavel Branda se ve dnech 14. a 15. března 2019 v Bukurešti zúčastnil debaty na téma územní soudržnost a sbližování obyvatel EU. Pavel Branda dlouhodobě prosazuje příhraniční projekty a nyní se jemu a jeho kolegům podařilo zakotvit širší podporu této formy spolupráce do nařízení Evropské komise. 

 

Summit se uskutečnil 14 a 15. března a zúčastnilo se jej přes 500 politiků z evropské, národní a místní úrovně. Místostarosta Rádla a člen evropského Výboru regionů Pavel Branda se společně s komisařkou pro regionální politiku Corinou Cretu zúčastnil debaty na téma územní soudržnost a sbližování obyvatel EU. Z pozice místopředsedy Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) představil pohled na předložená nařízení týkající se budoucí podpory přeshraniční spolupráce. Zdůraznil téměř třicetiletý přínos INTERREGu a to, jakých výsledků bylo dosaženo i přes relativně malý rozpočet. Ve vztahu ke sbližování obyvatel EU Pavel Branda uvedl, že „nikde není tato potřeba větší než v příhraničních regionech a nic tomu nepomáhá lépe než malé přeshraniční people-to-people projekty.”

 

Od roku 2020 tak bude v nařízení k Evropské územní spolupráci zakotvena úprava tzv. Fondů malých projektů, které obvykle trvají jeden rok a jejich rozpočet nepřesáhne 20 000 Euro. Tyto projekty pomáhají rozvíjet především spolupráci v oblasti neziskového sektoru a veřejného života obcí - činnosti hasičů, školek, škol, sportovních oddílů, základních uměleckých škol apod. V některých případech je možné podpořit i menší investice, jako například drobné opravy kulturních památek, přeshraniční lávky či stezky. „Poslední 3 roky jsme usilovali o to, aby se tyto projekty staly známými i v Bruselu a aby byly zakotveny v nařízení, což se nám poprvé podařilo,” upozornil Branda na aktivitu AEBR i na své stanovisko, které za Evropský výbor regionů vypracoval a v Bruselu prosazoval. 

 

Přivítal rovněž to, že se Evropská komise zaměřuje nejen na finanční podporu (Interreg) ale i na analýzu stávajících překážek bránících rozvoji spolupráce a jejich odstraňování. AEBR nyní spolupracuje s Evropskou komisí např. na iniciativě B-solutions, která představuje pilotní projekty zaměřené právě na identifikaci a odstraňování takovýchto překážek.