Palestinské město Dura hledá partnery pro výměnu zkušeností a spolupráci

Palestinské město Dura hledá partnery pro výměnu zkušeností a spolupráci

Osm kilometrů jihovýchodně od Hebronu se nachází město Dura se zhruba 41 000 obyvateli. Zástupci města Dura hledají partnery pro výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti zlepšování úrovně služeb pro občany, včetně skupin se zvláštními potřebami (senioři, děti, handicapovaní atd.). Palestinské město má také zájem o výměnu zkušeností v oblasti partnerské spolupráce obecně.

 

Palestinské město Dura se svými 41 000 obyvateli tvoří centrum regionu a je obklopeno dalšími 43 obcemi. Město bylo založeno v roce 1967. Jako jedno z prvních měst v oblasti se začalo zaměřovat na skupiny občanů se zvláštními potřebami (například senioři, handicapovaní nebo děti) a snaží se jim poskytovat odpovídající služby a zlepšovat tak kvalitu jejich života, stejně tak jako kvalitu života ostatních obyvatel. Město také vybudovalo centrum, které poskytuje služby těmto lidem.

 

Zástupci města Dura hledají partnery pro výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti zlepšování úrovně služeb pro občany, včetně skupin se zvláštními potřebami (senioři, děti, handicapovaní atd.). Palestinské město má také zájem o výměnu zkušeností v oblasti partnerské spolupráce obecně.

Dura je členem organizací UCLG a EUROMED.

V případě vašeho zájmu o navázání kontaktu s městem Dura kontaktujte Kancelář Svazu měst a obcí ČR (Ing. Barbora Láníčková, lanickova@smocr.cz) nebo přímo zástupce města Dura: Ahmed A. H. Swaitti, starosta města Dura, info@duracity.ps  

 

Dura Foto I Dura Foto I
Dura Foto I
Dura Foto II Dura Foto II
Dura Foto II