Norské fondy: druhá otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Fond pro bilaterální vztahy, fungující v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska, nabízí možnost realizovat širokou škálu projektů na podporu výměny zkušeností a posilování vzájemných vztahů (např. školení, semináře, studijní cesty, workshopy, tvorba publikací, výměny odborníků apod.). Žádosti mohou být předkládány průběžně do 25. 6. 2020 nebo do vyčerpání alokace. POZOR: Tato výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska.
 
 

 

Fond pro bilaterální vztahy, fungující v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska, nabízí možnost realizovat širokou škálu projektů na podporu výměny zkušeností a posilování vzájemných vztahů (např. školení, semináře, studijní cesty, workshopy, publikace, sběr dat, výstavy, výměny odborníků apod.). Celkový objem finančních prostředků pro tuto výzvu činí 7 752 900 Kč.

Žádosti se předkládají v angličtině v online systému IS CEDR, a to průběžně do 25. 6. 2020 nebo do vyčerpání alokace. Další informace, včetně pokynů pro žadatele a příjemce, najdete na tomto odkazu

POZOR: Tato výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska.