Město Trikala (Řecko) hledá partnery v rámci výzvy OP URBACT III (Sítě měst)

Středně velké město s 82 000 obyvateli, které chce pracovat na zlepšení své image ve stínu blízkých metropolitních oblastí. Tato charakteristika by mohla být blízká i řadě českých měst, které řeší podobné otázky. Najde město Trikala partnera v ČR, aby zkusili vyřešit tyto i jiné otázky společně s dalšími městy?

 

 

Trikala je řecké město s populací kolem 82 000 obyvatel, které zároveň tvoří centrum regionu. Město se chce zaměřit především na zachování a propagaci místních předností a zároveň zavádění nových technologií a chytrých řešení. Zástupci města chtějí pracovat na zlepšení image Trikaly, především směrem k potenciálním mezinárodním investorům, talentům či návštěvníkům.

Hlavní oblasti, na které se město Trikala chce zaměřit v rámci výzvy Sítě měst, jsou tyto:

-        Jak pracovat na image středně velkého města zastíněného blízkými metropolitními oblastmi;

-        Jak zaujmout mezinárodní talenty a investory;

-        Využít příkladů dobré praxe k vytvoření a realizaci návrhu vizuální identity („značky“) daného místa;

-        Jak překonat počáteční výzvy v oblasti tvorby vizuální identity.

 

Máte-li zájem o spolupráci, níže uvádíme kontaktní údaje na zástupce města Trikala:

Mr Harry Kalliaras

Advisor to the Mayor

18 Asklipiou Str., 42 131 Trikala HELLAS

Tel.: +30 24313 51173, Fax.: +30 24310 35956

e-mail: xkalliaras@e-trikala.gr