Kronštadt: ruské město ve Finském zálivu hledá partnera v ČR

Kronštadt: ruské město ve Finském zálivu hledá partnera v ČR

Kronštadt se nachází ve Finském zálivu na východním kraji Baltského moře a z administrativního hlediska je součástí Petrohradu. Funguje však nadále jako samostatné město. V Kronštadtu žije téměř 45 tisíc obyvatel a do budoucna chce využít svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu a lázeňství.

Kronštadt se nachází ve Finském zálivu na východním kraji Baltského moře a z administrativního hlediska je součástí Petrohradu. Funguje však nadále jako samostatné město. V Kronštadtu žije téměř 45 tisíc obyvatel, je námořní základnou Baltské flotily a hlavním průmyslem je oprava a servis lodí. Dále se zde uplatňuje zpracovatelský průmysl (potravinářský), částečně elektrotechnika a v současné době především obchod a cestovní ruch. Město bylo založeno roku 1704 a může nabídnout zajímavé historické památky z 18. a 19. století. Do moderní historie se zapsalo především dvěma povstáními námořníků a vojáků - v r. 1905 proti carskému útlaku a v r. 1921 proti útlaku bolševiků. Nesmírný význam mělo i za druhé světové války, kdy se ubránilo a nebylo obsazeno Němci. I díky tomu přežil sousední Leningrad (dnešní Petrohrad) téměř tři roky trvající blokádu.

V rámci reorganizací veřejné správy a v návaznosti na výstavbu silničního spojení s pevninou (hráze, protipovodňová zdymadla, podmořský tunel) byl Kronštadt administrativně začleněn jako součást Petrohradu (Kronštadtský rajón). Nadále je ale považován za město a má také uzavřené partnerské smlouvy nejméně s 15 jinými městy po celém světě.

Zástupci Kronštadtu by upřednostnili navázání kontaktů s některým z českých lázeňských měst, není to však podmínkou. Kronštadt plánuje v budoucnu výrazněji využít svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Případné partnerské město z ČR by optimálně mělo mít alespoň 10 000 obyvatel.  

Pro další informace je možno kontaktovat Kancelář Svazu měst a obcí ČR (Mgr. Gabriela Hůlková, hulkova@smocr.cz) nebo přímo generálního konzula ČR v Petrohradě pana Karla Kühnla (petersburg@embassy.mzv.cz).

 
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.Chrám sv. Mikuláše Kronštadt Chrám sv. Mikuláše Kronštadt
Chrám sv. Mikuláše Kronštadt