Jak psát projektové žádosti – téma dvoudenního školení

Ve dnech 13. – 14. září 2016 se v prostorách Školícího střediska Marianeum v Praze konalo dvoudenní školení „Příprava projektu a projektová žádost – jak na to?“, které pořádal Svaz měst a obcí ČR. Školení bylo určené voleným i nevoleným zástupcům místních samospráv a jeho cílem bylo předat účastníkům informace a dovednosti, jež jim pomohou při přípravě a plánování neinvestičních projektů. Dvoudenním školením provázel zkušený lektor z Neziskovek Jan Horký.

První den semináře byl zaměřen na přípravu projektového záměru a jeho analýzu. Účastníci semináře si prostřednictvím interaktivních cvičení vyzkoušeli připravit fiktivní projektové záměry vystavěné na potřebách obcí, které reprezentovali. V druhé polovině dne se účastníci seznámili s možnostmi financování projektů obcí včetně podmínek v rámci OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání fondů a ESI fondů. V samotném závěru byly účastníci seznámeni s postupem hodnocení projektových žádostí a jednotlivými kritérii.

V rámci druhého dne bylo školení zaměřeno na tvorbu projektových žádostí, tj. na přípravu klíčových aktivit, harmonogramu apod., a analýzu rizik. Interaktivní část školení byla zaměřena na sestavování rozpočtu a logického rámce, který je základem většiny projektových žádostí. Vedle toho účastníci rovněž diskutovali zkušenosti s elektronickým systémem ISKP 2014+/MS2014+.

Školení se zúčastnilo 30 zástupců místních samospráv.

 

                                                

   Akce byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.